0
Garantinis remontas
1. Garantinio laikotarpio metu pirkėjas turi teisę į nemokamą kompiuterinės įrangos remontą arba jos pakeitimą.
2. Garantinis aptarnavimas atliekamas tik pateikus pirktos firmoje “Kilobaitas” kompiuterinės įrangos pasą, sąskaitą faktūrą, čekį.
3. Garantiniam aptarnavimui kompiuterinė įranga turi būti pateikiama gamintojo įpakavime.
4. Garantinis aptarnavimas atliekamas nemokamai tik nurodytu garantijos galiojimo laikotarpiu.
5. Garantinis aptarnavimas nebus atliekamas nemokamai, jei bus pastebėti gedimai, kuriuos sukėlė:
• Mechaniniai pažeidimai, ardymo žymės.
• Remontas, atliktas ne “Kilobaito” firmoje.
• Elektros įtampos svyravimai ir netinkamas įžeminimas.
• Eksploatacija netinkamomis aplinkos sąlygomis.
• Į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai, vabalai.
• Stichinės nelaimės, gaisras, o taip pat buitiniai faktoriai.
• Valstybinių standartų neatitinkantys elektros tiekimo, telekomunikacijų tinklai.
• Nesertifikuotos programinės įrangos naudojimas, o taip pat virusai.
• Kompiuterinės įrangos naudojimas ne pagal paskirtį.
6. Garantija netaikoma programinei įrangai ir informacijai, saugomai kompiuterinės įrangos kaupikliuose. Rekomenduojame pasigaminti ir nuolat atnaujinti informacijos kopiją.
7. Nemokamas garantinis aptarnavimas netaikomas, jei pažeistas kompiuterio garantinis lipdukas.
p.s nenaudokite nekokybiškų kompaktinių diskų, stebėkite ar neatsirado įtrukimų, jų sprogimo atveju, nuskaitymo įrenginiui garantija netaikoma.
     Dėl programinės įrangos eksploatacijos ir pogarantinio remonto pirkėjas gali sudaryti atskirą sutartį.
7. Atsiimdami prekę užsakymų atsiėmimo punkte, apžiūrėkite, ar ji yra nepažeista, pilnos ir tinkamos komplektacijos. Priimdami užsakymą iš kurjerio atkreipkite dėmesį išorinė pakuotę – jei kylą įtarimų, kad pakauotė pažeista – . Pastebėtus neatitikimus pažymėkite prekės perdavimo priėmimo dokumente ir, dalyvaujant kurjeriui ar kilobaitas.lt atstovui, surašykite aktą. Jei prekės broką ar defektus pamatėte po perdavimo priėmimo dokumento pasirašymo, negalime prisiimti atsakomybės už tai, kad produktas ar pakuotė pažeista, netinkamos komplektacijos. Tokiu atveju kokybės garantija bus teikiama tik esant gamykliniam brokui.

Iškilus garantinio aptarnavimo būtinumui kreiptis adresu:
Vilnius, Kalvarijų g. 98 , Tel. (8 617) 05105, El. p. kalvarijos.servisas@kilobaitas.lt
Kaunas, Savanorių pr. 213, Tel.: (8 602) 02831, El. p. kaunas.servisas@kilobaitas.lt
Klaipėda, Sausio 15-osios g. 5, Tel.: (8-46) 38 06 24, El. p. klaipeda.servisas@kilobaitas.lt

Pirkdami internetu turite galimybę įsigyti prekės draudimą nuo nelaimingų atsitikimų arba pratęsti garantijos laikotarpį iki 5 metų. 
Garantijų terminai ir kainos
Dėl garantijos pratęsimo galite kreiptis į vadybininkus.
Garantijos pratęsimą galite sudaryti per 14 dienų nuo pirkimo. Prekės draudimą reikia sudaryti pirkimo metu.


Personalinio kompiuterio naudojimo taisyklės
Visa mūsų parduodama kompiuterinė įranga turi garantinį laikotarpį. Šis laikotarpis yra nurodomas garantiniame pase, kuris pridedamas prie perkamos prekės.
Garantiniam remontui prekė turi būti pateikiama gamintojo įpakavime. Pažeidus šį reikalavimą ir nesant galimybės suremontuoti sugedusią prekę, gamintojas gali atsisakyti pakeisti ją į naują. Jeigu garantiniam remontui pateikiamas kompiuteris – kartu prašome pateikti ir jo garantinį pasą.
PK “Kilobaitas“ saugos reikalavimai
Reikalavimai, keliami elektros energijos tiekimo sistemai yra viena iš gamintojo teikiamos garantijos sąlygų. Jūsų PK reikalinga 220 voltų ir 50hz dažnio pramoninio tinklo įtampa.
PK yra jautrus bet kokiems įtampos svyravimams tinkle, todėl nepatariama jungti PK į tą liniją, kurios apkrovimas smarkiai krinta, t.y.prie kurios prijungta daug elektros energiją vartojančių galingų įrenginių. Reikalaujama, kad PK būtų įžemintas; įžeminimas apsaugo nuo besikaupiančio elektros statinio krūvio, įtampos defekto ir srovės nutekėjimo į PK korpusą. Jei dėl tam tikrų priežasčių maitinimo linija su įžeminimu nenaudojama, patartina PK , spausdintuvo ir monitoriaus įžeminimo gnybtus prijungti prie prailgintojo. Toks prijungimas ne visiškai atitinka garantijos teikimo sąlygas, bet jis suvienodina skirtingus įrenginių statinius potencialus ir sumažina elektros iškrovų tikimybę.
Jei įmanoma, visi kompiuterio tinklo vartotojai turėtų būti prijungti prie vienos elektros tiekimo linijos.
Kadangi PK maitinimo laido gale yra kaištis, atitinkantis Europos standartus, t.y su dviem pagrindiniais gnybtais ir įžeminimo gnybtu, tai bet kuriuo atveju naudokite tokios rūšies elektros lizdą.
Esant dažniems įtampos svyravimams ar nestabiliam elektros energijos tiekimui, rekomenduojame vartoti nepertraukiamos energijos šaltinį (UPS).
Pastaba: jei naudojate lazerinį spausdintuvą, junkite jį tiesiai į elektros tinklą (ne per UPS).Naudokite kabelius tik komplektuojamus prie įrenginių.
Jeigu jūsų monitorius turi maitinimo kabelį su šakute, tinkančia prijungimui prie PK maitinimo bloko, junkite jį į atitinkamą lizdą. Tuomet ir monitorius, ir PK gali būti įjungiami ir išjungiami vienu kartu. Jeigu jūsų monitoriaus maitinimo kabelis turi paprastą šakutę, junkite ją į atskirą elektros tinklo lizdą, įsitikinę, kad monitoriaus maitinimo jungiklis yra išjungtas.
PK maitinimo kabelį įjunkite į lizdą esantį PK korpuso užpakalinėje panelėje (pažymėtas 220v). Prieš jungdami į elektros tinklą, įsitikinkite, kad PK maitinimo jungiklis yra išjungtas. PK įjungus į elektros tinklą bei patikrinus visas kitas jungtis, visą sistemą įjunkite maitinimo jungikliu, esančiu priekinėje PK korpuso panelėj (pažymėtu POWER ).Raudonas indikatorius (HDD) reiškia, kad dirba kietasis diskas. Žalias indikatorius (POWER) reiškia, kad kompiuteris įjungtas.
Perspėjimas: elektros tinklo pilno atjungimo įtaisas yra maitinimo kabelio šakutė.
Elektros lizdas turi būti arti įrenginio ir lengvai prieinamas. Ištraukti kabelio šakutę pavojaus atveju galima jungikliui POWER esant bet kurioje padėtyje. Paspaudus POWER jungiklį trumpai, PK įsijungia į budintį režimą. Jeigu POWER jungiklį laikote įspaustą 5s, PK visiškai išsijungia.
PK susideda iš elektroninų blokų, kuriuos sujungiant ar atliekant kitus darbus, reikia laikytis antistatiškumo taisyklių:
- sujungdami įrenginius, patikrinkite, kad jie būtų išjungti iš tinklo.
- neatidarinėkite, panaudodami įrankius, PK gaubto šoninių sienelių. Pavojinga įtampa!
- venkite kambarių su sausu oru, kuris gali skatinti statinio elektros krūvio kaupimąsi.
- jungimo metu nedėvėkite drabužių, pagamintų iš dirbtinių pluoštų, galinčių sukelti stiprias statines iškrovas.
- audros ar perkūnijos metu patartina PK ir papildomą įrangą išjungi iš elektros tinklo.
Žaibas gali nutraukti modemo, tinklo bei PK darbą. Taigi jei naudojatės modemu, tinklo korta, ar kitais įrenginiais, naudojančiais išorinius maitinimus, juos būtina atjungti.
PK yra pritaikytas darbui kambario temperatūroje (5-40C) ir esant 40-80% oro drėgnumui.
- transportuoti PK visuomet reikėtų orginalioje pakuotėje.
- jei naudojate daug diskelių, informacijos įrašymui ar nuskaitymui, diskasukio galvutes reikėtų kartą per mėnesį nuvalyti specialiu valančiuoju diskeliu.
- venkite valgyti ir gerti šalia PK.
- prie PK nerūkykite.
- nejunginėkite PK per dažnai. Nestabili vidinių PK sudėtinių dalių temperatūra dėl junginėjimo sukelia kietojo disko, jungčių ir pan. pažeidimus.
PERSPĖJIMAS: suveikus saugikliui arba jeigu saugiklis įtaisytas nuliniame laide, PK lieka įtampingų dalių, todėl PK reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio, ištraukus maitinimo kabelio šakutę!
PERSPĖJIMAS: sugedus pagrindinės plokštės baterijai klientui draudžiama ją savarankiškai pakeisti!